Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen:

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken, leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. Betalen van de goederen houdt de akkoordverklaring in met deze verkoopvoorwaarden.

 

2. Prijzen:

Alle prijzen op de website zijn in euro's (€00,00).

Vintro-design hanteert in vrijwel alle gevallen margeprijzen. Dat zijn prijzen die zijn bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen BTW belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur. Alle prijzen zijn dus inclusief BTW maar er wordt geen BTW bedrag vermeld op de factuur.

 

3. Betaling:

Betalingen kunnen als volgt geschieden:

- Contant bij afhalen / afleveren van de goederen.

- Per bank (via overschrijving, zie voor de bankgegevens de informatie vermeld op de rekening.

 

4. Aanvaarding:

Aanvaarding van onze goederen wordt steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze webwinkel. De koper verbindt zich onze goederen op te komen halen of te aanvaarden binnen twee weken, volgende op de datum waarop deze zijn verkocht.

Onze producten zijn tweedehands, er is geen garantie voorzien op deze producten. Om zich een beeld te kunnen vormen van de staat van de goederen kan de klant de goederen ter plaatse komen inspecteren of aanvullende foto's opvragen. Lampen en elektrische producten worden voor verkoop nagekeken of hersteld, desondanks raden wij u aan voor gebruik van deze elektrische producten een erkend elektricien te raadplegen. Vintro-design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze producten. Betalen van de goederen houdt de goedkeuring in van de staat waarin de goederen zich bevinden.

De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien dagen gerekend vanaf het moment van ontvangst. Dit doet de klant per e-mail of aangetekend schriftelijk aan: Vintro-design, Groeneweg 1, 3273 LP te Westmaas. (postdatum is de geldende datum). Het transport van de geretourneerde goederen geschiedt steeds op kosten en risico van de koper. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via: info@vintro-design.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

5. Verzending:

Verzendingen worden verstuurd uiterlijk vijf werkdagen na het ontvangen van de gelden op onze rekening. De kosten voor transport worden steeds vooraf overeengekomen en voldaan. Het transport geschiedt op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of franco levering. Alle goederen worden zorgvuldig verpakt. De verpakkingskosten komen voor rekening van de koper.

 

6. Aflevering:

De leveringstermijnen worden vooraf opgegeven. Vintro-design is niet verantwoordelijk voor leveringsproblemen door externe vervoerders. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijn kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kosten. Klachten betreffende de levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na de leveringsdatum.

 

7. Verzekering:

Alle goederen die door ons verzonden worden, zijn geheel verzekerd tegen diefstal, breuk, brand, short-handed en plundering, op kosten van de koper, tenzij anders overeengekomen. De kosten van de verzekeringspremie zijn afhankelijk van de waarde van de gekochte goederen.

 

8. Claims: 

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan het verzenden en afleveren van de goederen op het afleveradres, kan het voorkomen dat goederen beschadigen of kwijtraken. Het is erg belangrijk om bij ontvangst de goederen te controleren. Teken pas voor ontvangst als u de goederen heeft uitgepakt en gecontroleerd op schade. Alle mogelijke opmerkingen over schade moeten bij de vervoerder gedaan worden.

Klachten met betrekking tot vermissing of gedeeltelijke leveranties, dienen vergezeld te gaan van een verklaring van de lokale transporteur of bezorger.

 

9. Garanties:

Onze rekening is het garantiebewijs. In het geval van een onbeschreven of verborgen defect, kunt u zich schriftelijk tot ons wenden met:

- een beschrijving van het defecte onderdeel

- een kopie van uw rekening waarop het gekochte artikel vermeld staat.

Vervolgens nemen wij uw klacht in behandeling en nemen contact met u op.

 

10. Nederlandse recht:

Onze verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. In geval van betwisting is alleen de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam ( Nederland ) bevoegd.

 

 

Facebook